ประชุมผู้รับผิดชอบงานเบิกประกันสังคม จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมผู้รับผิดชอบงานเบิกประกันสังคม จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูล รายงานการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน

ประเภทผู้ป่วยนอก ของสถานพยาบาล รพ.สต.

ณ. ห้องประชุม สนง.สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

จัดโดย รพ.ศรีสะเกษ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

btc baccarat casino bitcoin best blackjack multiplier keno playing strategies bitcoin casino dice bitcoin crash game